Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.

Valtuusto valitaan vaaleilla. Ehdokkaina voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Äänioikeus on 16 vuotta täyttäneillä.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta.

Nykyinen kirkkovaltuusto toimii v. 2019-2022.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Arto Rajala ja varapuheenjohtajana Johanna Lampinen.

Kirkkovaltuuston jäsenet

Kirkkovaltuusto 2019-2022

Aho Suvi-Jaana                                                    
Hammaren Pirkko                                              
Heikkilä Pasi                                                         
Honkamäki Juha                                                 
Juujärvi Mikael                                                         
Juuti Asko                                                              
Lahtinen Tommi                                                  
Lampinen Johanna varapuh.joht.
Majander Marjut                                                
Melleri Arja                                                           
Minkkinen Pirjo                                                  
Niemelä Kirsi                                                        
Nikamaa Arto                                                       
Nokkala Jorma                                                     
Nuutinen Annikki                                               
Oksanen Aulikki                                                       
Paatelainen Kirsti                                               
Rajala Arto  puh.joht.
Rinne Risto                                                           
Ristaniemi Tapani                                                                   
Saarimäki Reetta                                                
Salmela Matti
Vuorenmaa Kari           

                                          

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa.

Neuvoston jäsenet valitsee kirkkovaltuusto. Kirkkoherra toimii virkansa puolesta neuvoston puheenjohtajana. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.


Kirkkoneuvoston jäsenet

Kirkkoneuvoston jäsenet 2019 - 2020

Heikki Myllykoski, puheenjohtaja, kirkkoherra 
Salmela Matti, varapuheenjohtaja
Hammaren Pirkko
Heikkilä Pasi
Juujärvi Mikael
Juuti Asko
Melleri Arja
Niemelä Kirsi
Saarimäki Reetta

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

1/2019 pdf

2/2019 pdf

3/2019 pdf

4/2019 pdf

5/2019 pdf

6/2019 pdf

7/2019 pdf

8/2019 pdf

9/2019 pdf

1/2020 pdf

2/2020 pdf

3/2020 pdf

4/2020 pdf

5/2020 pdf

 

 

 

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat

1/2019 pdf

2/2019 pdf

3/2019 pdf

4/2019 pdf

5/2019 pdf

2/2020

 

 

Kirkkovaltuuston kuulutukset

Valtuuston kokous 29.4.2020

 kello 18.00 Netissä streamattuna. Kokoukseen voi osallistua internetin välityksellä Muuramen seurakunnan kotisivujen kautta.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

9 §. Nimenhuuto ja esteitten hyväksyminen

10 §. Kokouksen laillisuus

11 §. Työjärjestyksen hyväksyminen

12 §. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

13 §. IT-yhteistyöalueen yhteisjohtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta vuosiksi 2020 - 2022

14 §. Taloustoimistoyhteistyö sopimus Muurame-Toivakka-Joutsa

15 §. Kirkkoneuvoston ohjesääntö

16 §. Seurakunnan taloussääntö

17 §. Muuramen-Toivakan-Joutsan yhteisen taloustoimiston virkajärjestelyt, jossa talouspäällikön virka muutetaan hallintojohtajan viraksi

18 §. Muuramen-Toivakan-Joutsan yhteisen taloustoimiston virkajärjestelyt, jossa taloustoimistosihteerin virka muutetaan talouspäällikön viraksi

19 § Seurakuntakodin hankesuunnittelu uuden rakentamisesta

20 § Tiedoksi

21 § Kokouksen päättäminen

Muuramessa 22.4.2020 Arto Rajala Kirkkovaltuuston puheenjohtaja