Diakonian vastaanotto on ihmisten kohtaamista erilaisissa elämäntilanteissa. Voit tulla vastaanotolle jos tarvitset hengellistä, henkistä tai aineellista apua. Tukea annetaan kuunnellen, keskustellen ja kartoittaen asiakkaan elämäntilannetta ja tarvittaessa ohjataan muun avun piiriin. Myös henkilökohtainen sielunhoitokeskustelu on mahdollista. Diakoniatyö auttaa resurssien puitteissa  taloudellisesti sekä aineellisesti tilapäisesti apua tarvitsevia.

Diakoniatyöntekijän vastaanotolle varataan aika etukäteen: 050 5943 226 tai 050 5943 225

Diakoniatoimisto sijaitsee osoitteessa Jaakkolantie 2 (kirkkoherranvirasto).

 

Ruokapankki MANNATUPA toimii os. Virastotie 2 (Pizzapuodin vieressä). Mannatuvan ruokajakelu on maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10-11. Päivän sana klo 9.55. Ovet aukeaa klo 9.45.

Kauppojen ylijäämäruokaa ja EU-ruokaa sekä aamukahvit kaikille tarvitseville muuramelaisille. Päivän sanan jälkeen vuoronumerot jaetaan klo 10 summittaisessa järjestyksessä. Tämän jälkeen tulevat saavat järjestyksessä seuraavat vuoronumerot. Paikalle voi siis saapua myöhemminkin kuin klo 10. Omaa vuoroaan odotellessa voi jutella muiden ruuanhakijoiden tai Mannatuvan työntekijöiden kanssa ja juoda kahvia. Ruokakassin saa hakea yhden kerran viikossa valitsemanaan päivänä. Tulotietoja ei kysytä saadakseen ruokaa mutta jokaisen on käytävä keskustelu diakoniatyöntekijän kanssa ensimmäisen 3 kk:n sisällä. Näin pyritään varmistamaan että ruuan hakijalla on kaikki tuet mitä hänelle kuuluu. Lisätietoja ruokapankkivastaava Risto Ristolaiselta.

Kotikäynnit

Diakoniatyöntekijät tekevät pyydettäessä kotikäyntejä, jos ihmisellä ei ole edellytystä osallistua seurakunnan toimintaan. Pyydettäessä myös diakoniapappi voi tulla antamaan ehtoollisen kotona.

Seurakunnan työntekijät käyvät 90-, 95- ja 100 vuotta ja sitä vanhempien syntymäpäiväsankareiden luona kotikäynnillä. Muilla yli 90-vuotta täyttävillä on mahdollisuus kutsua seurakunnan työntekijä luokseen kotikäynnille. Jokaiselle lähetetään onnittelukortti, jossa kerrotaan ohjeet. Kutsun voi soittaa kirkkoherranvirastoon p. 014 3731 025

Ystävätoiminta

Ystävätoimintaa organisoi yhteistyössä seurakunta, SPR ja kunta. Ystäviä kaivataan esimerkiksi yksinäisille ihmisille juttuseuraksi. Ystävätoiminnan virkistystapaamisia on kaksi kertaa vuodessa. Koulutusta järjestää tarvittaessa SPR. Jos haluat ystävän tai ystäväksi niin ota yhteyttä p. 050 5943225/diakonia.