Kirkkoneuvosto

Seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa johtaa kirkkoneuvosto.

Kirkkovaltuusto valitsee neuvoston jäsenet valitsee kirkkovaltuusto. Kirkkoherra toimii virkansa puolesta neuvoston puheenjohtajana. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Kirkkoneuvoston jäsenet 2023-2024

Kirkkoherra Heikki Myllykoski, pjoht.

Mikael Juujärvi, varapjoht.

Suvi-Jaana Aho

Maarit Jakobsson

Aulikki Oksanen

Arto Rajala

Elina Tammivuori

Kari Vuorenmaa

Raine Äyräväinen