Luottamuselimet

Seurakunnan luottamushenkilöt valitaan  neljän vuoden välein seurakuntavaaleissa. Viimeksi vaalit järjestettiin syksyllä 2022, seuraavan kerran ehdokkaaksi ja äänestämään pääsee vuonna 2026.

Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, joka valitaan vaaleilla. Ehdokkaina voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Äänioikeus on 16 vuotta täyttäneillä. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta. Nykyinen kirkkovaltuusto toimii v. 2023-2026.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii  ja varapuheenjohtajana.

Kirkkovaltuuston jäsenetLinkki avautuu uudessa välilehdessä​​

Kirkkovaltuuston pöytäkirjatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoneuvosto

Seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa johtaa kirkkoneuvosto.Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston jäsenet. Kirkkoherra toimii virkansa puolesta neuvoston puheenjohtajana. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.

Kirkkoneuvoston jäsenetLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Kirkkoneuvoston pöytäkirjatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Kirkkovaltuuston kuulutukset

Kirkkovaltuuston kokous 20.1.2023 klo 16.00, kirkossa Sanantie 7, 40950 Muurame

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 § Nimenhuuto ja esteitten hyväksyminen

2 § Kokouksen laillisuus

3 § Työjärjestyksen hyväksyminen

4 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

5 § Sihteerin valinta

6 § Suhteellisen vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

7 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinta

8 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta

9 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja hänen varajäsenen valinta

10 § Kirkkoneuvoston jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten valinta

11 § Muuramen seurakunnan edustaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö Jyväskylän seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokuntaan.

12 § Perheasiain neuvottelukunnan edustajan ja varaedustajan valinta ajalle 2023 - 2026

13 § Muuramen seurakunnan edustaja ja hänelle henkilökohtainen varahenkilö Keski-Suomen seurakuntien kehitysvammatyön yhteisjohtokuntaan.

14 § Muut asiat

15 § Tiedoksi

16 § Kokouksen päättäminen

 

Heikki Myllykoski, kirkkoneuvoston puheenjohtaja