Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin.

Valtuusto valitaan vaaleilla. Ehdokkaina voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Äänioikeus on 16 vuotta täyttäneillä.

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta.

Nykyinen kirkkovaltuusto toimii v. 2019-2022.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Arto Rajala ja varapuheenjohtajana Johanna Lampinen.

Kirkkovaltuuston jäsenet

Kirkkovaltuusto 2019-2022

Aho Suvi-Jaana                                                    
Hammaren Pirkko                                              
Heikkilä Pasi  varapuh.joht.          24.9.2020 -                                                         
Honkamäki Juha                                                 
Juujärvi Mikael                                                         
Juuti Asko 

Kolula Laura                                 24.9.2020 -                                                          
Lahtinen Tommi                                                  
Lampinen Johanna varapuh.joht. 1.1.2019 - 24.9.2020
Majander Marjut                                                
Melleri Arja                                                           
Minkkinen Pirjo                                                  
Niemelä Kirsi                                                        
Nikamaa Arto                                                       
Nokkala Jorma                                                     
Nuutinen Annikki                                               
Oksanen Aulikki                                                       
Paatelainen Kirsti                                               
Rajala Arto  puh.joht.
Rinne Risto                                  1.1.2019 - 24.9.2020                                                          
Ristaniemi Tapani                        1.1.2019 - 24.9.2020                                          
Saarimäki Reetta                                                
Salmela Matti
Vuorenmaa Kari   

Vuorinen-Lampila Päivi               24.9.2020 - 

Äyräväinen Raine                        24.9.2020 -        

                                          

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa.

Neuvoston jäsenet valitsee kirkkovaltuusto. Kirkkoherra toimii virkansa puolesta neuvoston puheenjohtajana. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia.


Kirkkoneuvoston jäsenet

Kirkkoneuvoston jäsenet 2019 - 2020

Heikki Myllykoski, puheenjohtaja, kirkkoherra 
Salmela Matti, varapuheenjohtaja
Hammaren Pirkko
Heikkilä Pasi
Juujärvi Mikael
Juuti Asko
Melleri Arja
Niemelä Kirsi
Saarimäki Reetta

Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

1/2019 pdf

2/2019 pdf

3/2019 pdf

4/2019 pdf

5/2019 pdf

6/2019 pdf

7/2019 pdf

8/2019 pdf

9/2019 pdf

1/2020 pdf

2/2020 pdf

3/2020 pdf

4/2020 pdf

5/2020 pdf

6/2020 pdf

 

 

 

Kirkkovaltuuston pöytäkirjat

1/2019 pdf

2/2019 pdf

3/2019 pdf

4/2019 pdf

5/2019 pdf

2/2020 pdf

3/2020 pdf 

 

 

Kirkkovaltuuston kuulutukset

Valtuuston kokous 24.9.2020

 kello 18.00 seurakuntakodilla, Sanantie 5

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

22 §. Nimenhuuto ja esteitten hyväksyminen

23 §. Kokouksen laillisuus

24 §. Työjärjestyksen hyväksyminen

25 §. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

26 §. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta

27 §. Talousarvion toteuma 1 - 7 kk/2020

28 §. Kirkollisvero vuodella 2021

29 §. Talousarviovuoden 2019 määräraha ylitykset

30 §. Muuramen seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätös vuodelta 2019 ja tilintarkastuskertomus

31 §. Tiedoksi

32 § Kokouksen päättäminen

Muuramessa 16.9.2020 Arto Rajala Kirkkovaltuuston puheenjohtaja