kaksi kastemekkoa henkareissa

Ristiäiset

Pieni lapsi on suuri ihme. Kasteessa lapsi saa osakseen Jumalan armon ja rakkauden. Se kantaa häntä läpi elämän.

Lapsi voidaan kastaa, jos toinen vanhemmista on kirkon jäsen. Kastetilaisuuteen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki uskontokunnasta riippumatta. Kaste onkin ensimmäinen lapsen oma juhla. Kastejuhla voi olla pieni tai suuri, vain perhepiirin kesken juhlittu tai koko suvun kokoava juhla.

Varaa kastepäivä ja paikka

Kastejuhlan suunnittelu ja ajan sekä paikan varaus on hyvä aloittaa ajoissa. Lapselle tulee antaa nimi kolmen kuukauden kuluttua syntymästä. Kasteaika varataan Muuramen seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Kasteen voi varata puhelimella, sähköpostilla tai asiakaspalvelussa. Parhaimmat mahdolliset kastepäivät ovat lauantai sekä sunnuntai. Muuramen seurakunnan tiloissa on mahdollista järjestää kastetilaisuus. Pappila ja kirkko ovat maksuttomia tiloja, seurakuntakodin ja Mehtolan tilavuokrausta voi tiedustella kirkkoherranvirastolta. Kastejuhla voidaan pitää myös kotona tai muussa sopivassa paikassa.

Muuramen seurakunnan tilat

Tilojen vuokraaminen

Kummit

Lapsella tulee olla kaksi rippikoulun käynyttä, konfirmoitua ja kirkkoon kuuluvaa kummia. Lapsen kummien kummikelpoisuus tarkistetaan hyvissä ajoin ennen kastetta kastavan papin toimesta viimeistään kastekeskustelun yhteydessä. Lapsella on suositeltavaa olla kaksi kummia, mutta kirkkoherran päätöksellä yksikin kummi on riittävä.

Kastetilaisuuden suunnittelu papin kanssa

Yleensä vanhemmat ja kasteen toimittava pappi tapaavat ennen kastepäivää. Pappi ottaa hyvissä ajoin yhteyttä vanhempiin ja sopii ajan kastekeskusteluun, jossa käydään yhdessä läpi kastetoimituksen kulku, valitaan virret sekä täytetään kotiin lähetetty "Lapsen tietojen ilmoittaminen"-lomake. Pappi toimittaa lomakkeen kastepäivän jälkeen kirkkoherranvirastoon, jossa lapsen nimi rekisteröidään.

Kastejuhlan jälkeen

Kastejuhlan jälkeen lapsen vanhempia, isovanhempia, kummeja ja muita läheisiä kutsutaan jumalanpalvelukseen, jossa luetaan kastettujen lapsien nimet ja rukoillaan heidän puolesta. Muuramen kirkossa on käytössä kastepuu, johon vanhempien halutessa voidaan liittää lapsen nimi esirukouksen aikana. Kastejuhlassa lapsi saa seurakunnalta kastekynttilän sekä kirjan. Pappi toimittaa lapsen tietojen ilmoittamislomakkeen kirkkoherranvirastoon nimen ja kasteen rekisteröimistä varten.

Kastetut lapset ovat seurakunnan jäseniä heti alusta lähtien. Joka vuoden alussa järjestetään vauvakirkko, jossa vanhempien niin halutessa luetaan edellisvuonna kastettujen lasten nimet. Myös perhemessuihin olette lämpimästi tervetulleita. Muuramen seurakunta järjestää vauvaikäisille lapsille ja perheille erinäistä toimintaa, kuten esimerkiksi perhekerhoja ja vauvojen aamuja (yhteistyössä perhekeskuksen ja neuvolan kanssa), lisää tietoa lapsiperheiden toiminnasta löydät täältä.

YouTube-video
kaksi kastemekkoa henkareissa