Kirkkovaltuusto

Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, joka valitaan vaaleilla. Ehdokkaina voivat olla 18 vuotta täyttäneet konfirmoidut seurakunnan jäsenet. Äänioikeus on 16 vuotta täyttäneillä. Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta. Nykyinen kirkkovaltuusto toimii v. 2023-2026.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Pirkko Hammaren ja varapuheenjohtajana Pasi Heikkilä.

Kirkkovaltuuston jäsenet 2023-2026

Aho Suvi-Jaana

Hammaren Pirkko

Heikkilä Pasi  

Jakobsson Maarit

Juujärvi Mikael

Juuti Asko

Kylmälahti Jani

Lahtinen Tommi

Lakka Tero

Majander Marjut

Minkkinen Pirjo

Niemelä Kirsi

Oksanen Aulikki

Pesonen Tommi

Rajala Arto  

Roivainen Leena

Rousi Arttu

Salmela Matti

Tammivuori Elina

Vuorenmaa Kari

Wihinen Tommi

Äyräväinen Raine           

 

KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 5.6.2024 KLO 18.00,  SANANTIE 5, SRK-KOTI

KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA

8 §. KOKOUKSEN AVAUS

9 §. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

10 §. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

11 §. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

12 §. EROANOMUS KIRKKOVALTUUSTOSTA

13 §. TALOUSARVIOVUODEN 2023 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET KIRKKOVALTUUSTOON NÄHDEN

14 §. MUURAMEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2023

15 §. MUURAMEN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2023

16 §. MUURAMEN-TOIVAKAN-JOUTSAN YHTEISEN TALOUSTOIMISTO SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

17 §. LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2024

18 §. MIKA ILVESMÄEN IRTISANOUTUMINEN IT-ALUEEN YHTEISJOHTOKUNNAN JÄSENYYDESTÄ

19 §. IT-ALUEEN YHTEISJOHTOKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA

20 §. TALOUSARVION TOTEUMA 1-4 KK

21 §. MÄÄRÄAIKAISEN SEURAKUNTAPASTORIN (1V.) VIRAN PERUSTAMINEN JA VIRAN TÄYTTÄMINEN

22 §. MUUT ASIAT

23 §. TIEDOKSI

24 §. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN