"Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo ja rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus." (1. Kor. 13:13)

Häät

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä avioliitolle pyydetään Kolmiyhteisen Jumalan siunausta. Vihittävä pari jättää itsensä ja avioliittonsa Hyvän Jumalan huolenpitoon. Paikalla oleva seurakunta rukoilee hääparin puolesta. Avioliitossa ei ole kyse vain ihmisten välisestä suhteesta, vaan Jumala siunaa avioparin yhteistä elämää ja kulkee heidän kanssaan läpi ilojen ja surujen.

Avioliittoon vihittävien tulee molempien olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellainen pari, jossa toinen kuuluu Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai kirkkokuntaan Suomessa tai ulkomailla. Jos vihkipareista toinen ei kuulu kirkkoon tai mihinkään muuhun kristilliseen kirkkokuntaan, ei kirkollinen vihkiminen ole mahdollista. Maistraatissa solmittu avioliitto voidaan kuitenkin siunata kirkossa.

Esteiden tutkinta

Avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Esteiden tutkinnan voi suorittaa se evankelis-luterilainen tai ortodoksinen seurakunta, johon toinen vihittävistä kuuluu. Myös maistraatti voi suorittaa tutkinnan, mutta tällöin siihen ei sisälly kirkolliseen vihkimiseen tarvittavia rippikoulutietoja. 

Esteidentutkintapyynnön voi tehdä sähköisesti osoitteessa: https://evl.fi/perhejuhlat/haat/avioliiton-esteiden-tutkinta-ja-esteettomyystodistus. Pyynnön voi tehdä myös asioimalla meillä kirkkoherranvirastossa, tai pyytämällä lomakkeen täytettäväksi kotiin postitse.

Esteiden tutkintaa täytyy pyytää viimeistään seitsemän vuorokautta ennen vihkipäivää. Todistus on voimassa neljä kuukautta, jonka kuluessa vihkimisen tulee tapahtua. Avioliiton esteiden tutkinnan tarkoitus on varmistaa, että avioliitolle ei ole lainmukaisia esteitä.

Vihkiparin on ilmoitettava sukunimivalintansa esteidentutkinnan yhteydessä.Kun avioliiton esteiden tutkija on todennut, että aiotulle avioliitolle ei ole esteitä, avioliittoon aikoville toimitetaan todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta.

Esteiden tutkinnan yhteydessä selvitetään, ilmoitetaanko avioliittoaikomuksesta ja/tai vihkimisestä seurakunnan jumalanpalveluksessa ja Muuramelainen-lehdessä. Perinteisesti vihkiparin avioliittoaikomus eli ns. kuulutukset luetaan sunnuntain jumalanpalveluksessa, missä seurakunta rukoilee avioliiton puolesta. 

Vihkiminen Muuramen kirkossa

Avioliittoon aikovien tulee olla yhteydessä vihkiajasta -ja paikasta seurakuntamme kirkkoherranvirastoon. Muuramen kaunis kirkko toimii hyvänä vihkipaikkana ja vihkiaikoja kesäkuukausille saa hyvin, etenkin jos on ajoissa liikkeellä. Vihkiä voi muuallakin kuin kirkossa parin näin halutessa. Pappi ja kanttori varataan myös kirkkoherranviraston kautta. Vihkipappi ottaa pariin yhteyttä hyvissä ajoin ennen hääpäivää ja käy heidän kanssaan vihkikeskustelun ja käytännön asioita liittyen tulevaan tärkeään päivään. Kanttoriin on hyvä olla suoraan yhteydessä musiikin osalta.

Vihkimisen yhteydessä vihkipari saa seurakunnalta vihkiraamatun. Toimituksen jälkeen pappi toimittaa vihkitodistuksen seurakuntaan ja vihkiminen rekisteröidään.

Jumalan siunausta yhteiselle matkallenne!

Hääpari tärkeänä päivänä, sulhanen pitämässä morsiamen kädestä kiinni
"Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä." 1. Kor. 13:4

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa

Mikäli avioliittonne on solmittu aiemmin Digi- ja väestötietovirastossa, se voidaan siunata kirkossa tai muussa toivomassanne paikassa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa hyvin paljon kirkollista vihkimistä. Mutta nyt siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle.

Avioliiton siunaaminen