Diakonian vastaanotto on ihmisten kohtaamista erilaisissa elämäntilanteissa. Voit tulla vastaanotolle jos tarvitset hengellistä, henkistä tai aineellista apua. Tukea annetaan kuunnellen, keskustellen ja kartoittaen asiakkaan elämäntilannetta ja tarvittaessa ohjataan muun avun piiriin. Myös henkilökohtainen sielunhoitokeskustelu on mahdollista. Diakoniatyö auttaa resurssien puitteissa  taloudellisesti sekä aineellisesti tilapäisesti apua tarvitsevia.

Diakoniatyöntekijän vastaanotolle varataan aika etukäteen: 050 5943 226 tai 050 5943 225

Diakoniatoimisto sijaitsee osoitteessa Jaakkolantie 2 (kirkkoherranvirasto).