KETÄÄN EI JÄTETÄ YKSIN

Vastaanotolle voit tulla, jos tarvitset hengellistä, henkistä tai aineellista apua.

Sinua autetaan kuunnellen, keskustellen ja kartoittaen elämäntilannettasi. 

Tarvittaessa teemme yhteistyötä myös muiden auttajatahojen kanssa. 

Diakoniatyöntekijän vastaanotolle varataan aika etukäteen: 

Päivi Honkonen 050 5943 225 

Hanna Forsman 050 5943 226

Diakoniatoimisto sijaitsee osoitteessa Jaakkolantie 2 (kirkkoherranvirasto).