Vastaanotolle voit tulla, jos tarvitset hengellistä, henkistä tai aineellista apua.

Sinua autetaan kuunnellen, keskustellen ja kartoittaen elämäntilannettasi. 

Tarvittaessa teemme yhteistyötä myös muiden auttajatahojen kanssa. 

Diakoniatyöntekijän vastaanotolle varataan aika etukäteen: 

Päivi Honkonen 050 5943 225 ajalla 1.6.-14.6., 6.7.-31.7.

Hanna Forsman 050 5943 226 ajalla 15.6.-5.7.

Diakoniatoimisto sijaitsee osoitteessa Jaakkolantie 2 (kirkkoherranvirasto).