Vettä kantava maasai-poika

LÄHETYS

Jeesus sanoi: " Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti." Matt 28:19-20

LÄHETYSTYÖ perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn.

LÄHETYSKÄSKYÄ toteutetaan seurakuntatyössä, opetustyössä, terveydenhoidossa, kouluttamisessa, ja elinolosuhteiden parantamiseen tähtäävässä toiminnassa.

Lähetystyöntekijät toimivat kentillä ammatissaan, palvellen ammattitaidollaan ja osaamisellaan lähimmäistä ja Jumalaa. Evankeliumi etenee ihmiseltä toiselle sanoin ja teoin. Jokainen kristitty on kutsuttu viemään eteenpäin ilosanomaa hyvästä Jumalasta joko lähtijänä tai lähettäjänä. Tule mukaan!

NIMIKKOLÄHETTITYÖN JA LÄHETYSTYÖN TUKENEMINEN SEURAKUNNASSAMME

Seurakuntamme nimikkolähettejä ovat Marja Alastalo Botswanassa - Suomen lähetysseura, Kari Tynkkynen Kullanmaan, Mihklin ja Piirsalun seurakunnissa Virossa- Evankelinen lähetysyhdistys ELY, Liisa ja Mikko Puhalainen pakolaistyö Kreikassa - Lähetysyhdistys Kylväjä, Syksystä 2023 Mikko ja Miia juutalaistyö Lähi-idässä. Heidän työtään tuemme taloudellisesti, rukouksin sekä pitämällä heihin yhteyttä.

Ystävyysseurakuntamme ovat Viron evankelisluterilaisen kirkon Martnan ja Ridalan seurakunnat.

Vuoden 2023 alusta tuemme Angolassa tehtävää pyhäkoulutyötä taloudellisesti Suomen Lähetysseuran kautta.

Olemme mahdollistamassa Hosainan teologisen seminaarin Naisten opiskelua, Kirkon ulkomaanavun työtä, Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen työtä, Medialähetyksen sanansaattajien-, Suomen Pipliaseuran-, Sleyn- ja  Suomen lähetysseuran työtä

LÄHETYSTYÖN TOIMINTAA MUURAMESSA

Seurakunnassamme kokoontuu lähetyspiiri ja käsityöpiiri, jotka ovat avoimia kaikille.

Hanna -piiri rukoilee toivoa maailman naisille. 

Lähetystyötä tuomme esiin kaikkien työmuotojen kautta mm kerhoissa, päivähoidossa, kouluissa, nuorten ja iäkkäämpien toiminnoissa, jumalanpalveluksissa ja muussa seurakunnan toiminnassa resurssien mukaan.

Järjestämme tapahtumia mm. yhteisvastuu keräyksen hyväksi ja kauneimmat joululaulut suomen lähetysseuran hyväksi - vuosittain.

Tietoja toiminnastamme säännöllisesti Muuramelaisessa.

TERVETULOA OSALLISTUMAAN JA TEKEMÄÄN LÄHETYSTYÖTÄ!

 

 

 

Kuvassa Yhteisvastuun tehtävälomake harmaalla pohjavärillä. Yhteisastuun uusi väri pinkki näkyy sydän logossa

Ota yhteyttä

lähetyssihteeri- varhaiskasvatuksen asiantuntija