Vettä kantava maasai-poika

LÄHETYS

Jeesus sanoi: " Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti." Matt 28:19-20

LÄHETYSTYÖ perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn.

LÄHETYSKÄSKYÄ toteutetaan seurakuntatyössä, opetustyössä, terveydenhoidossa, kouluttamisessa, ja elinolosuhteiden parantamiseen tähtäävässä toiminnassa.

Lähetystyöntekijät toimivat kentillä ammatissaan, palvellen ammattitaidollaan ja osaamisellaan lähimmäistä ja Jumalaa. Evankeliumi etenee ihmiseltä toiselle sanoin ja teoin. Jokainen kristitty on kutsuttu viemään eteenpäin ilosanomaa hyvästä Jumalasta joko lähtijänä tai lähettäjänä. Tule mukaan!

NIMIKKOLÄHETTITYÖN JA LÄHETYSTYÖN TUKENEMINEN SEURAKUNNASSAMME

Seurakuntamme nimikkolähettejä ovat Marja Alastalo Botswanassa ja Kari Tynkkynen Mihlin ja Haapsalun seurakunnissa Virossa. Heidän työtään tuemme taloudellisesti, rukouksin sekä pitämällä heihin yhteyttä.

Ystävyysseurakuntamme ovat Viron evankelisluterilaisen kirkon Martnan ja Ridalan seurakunnat.

Lapsi- ja perhetyö on kummina tukemassa Viipurin Dikonin turvakodissa lasten ja perheiden parissa tehtävää työtä.

Tuemme myös Hosainan teologisen seminaarin opiskelijoita, Kirkon ulkomaanavun työtä, Suomen evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen työtä, Medialähetyksen sanansaattajien-, Suomen Pipliaseuran-, Sleyn- ja  Suomen lähetysseuran työtä

LÄHETYSTYÖN TOIMINTAA MUURAMESSA

seurakunnassamme kokoontuu lähetyspiiri ja käsityöpiiri, jotka ovat avoimia kaikille.

Lähetystyötä tuomme esiin kaikkien työmuotojen kautta mm kerhoissa, päivähoidossa, kouluissa, nuorten ja iäkkäämpien toiminnoissa, jumalanpalveluksissa ja muussa seurakunnan toiminnassa resurssien mukaan.

Tietoja toiminnastamme säännöllisesti Muuramelaisessa.

TERVETULOA OSALLISTUMAAN JA TEKEMÄÄN LÄHETYSTYÖTÄ!

 

 

 

Ota yhteyttä

lähetyssihteeri- varhaiskasvatuksen asiantuntija