Läheisen kuollessa

 

Läheisen kuolema pysäyttää ja tulee aina yllättäen elämän keskelle. Se aiheuttaa surua ja hämmennystä. Kuoleman koskettaessa paljastuu elämän rajallisuus.

Surun keskellä on kuitenkin paljon käytännön asioita, jotka tulee hoitaa. Vaikka omat voimat eivät aina tuntuisikaan riittävän, auttavat järjestelyt omalta osaltaan kulkemaan vaikeimman yli.

 Surutyötä voi tehdä jakamalla kokemuksensa läheisten ihmisten kanssa, tai niiden kanssa, jotka ovat kulkeneet oman surun tiensä. Myös ihmiset, jotka työskentelevät läheistensä menettäneiden kanssa voivat auttaa kulkemaan vaikeimman yli.

 

Herra on lähellä niitä

joilla on särkynyt sydän,

Hän pelastaa ne, joilla on

murtunut mieli.

Ps.34:19

 

 


 

 

 

Kristillinen usko tuo toivoa. Hautajaiset eivät ole viimeinen hyvästijättö, vaan kuoleman rajan takana on toivo iankaikkisesta elämästä. Kristillinen hautaan siunaaminen auttaa ymmärtämään, ettei elämä pääty kuolemaan.

Surun rinnalle nousee ajallaan myös lämpimät muistot ja kiitollisuus kaikesta yhdessä koetusta.

Surun keskellä Muuramen seurakunnan työntekijät auttavat hautajaisten järjestämisessä. Kuolemaan liittyvistä ajatuksista ja tunteista voit puhua papin tai diakoniatyöntekijän kanssa. He tukevat kuoleman lähestyessä ja kuoleman jälkeen. Kirkkoherranviraston kanssa sovitaan hautaukseen liittyvistä käytännön asioista.

 

 

Sillä sinun tykönäsi on

elämän lähde;

sinun valkeudessasi

me näemme valkeuden

Ps. 36:10

 

 

 

Järjestelyt:

 

Muistilista hautajaisjärjestelyistä:

-Suruviesti läheisille

-Siunausajan ja –paikan, sekä hautapaikan varaaminen kirkkoherranvirastosta

-Muistotilaisuuspaikan varaaminen

-Hautaustoimistossa asiointi (mm. arkku, kukat)

-Hautauslupa seurakuntaan

-Kuolinilmoitus lehteen, hautajaisiin kutsuminen

-Papin tapaaminen: Siunaus- ja muistotilaisuuden suunnittelu, musiikki

-Muistopöytä (valokuva vainajasta, kukat, kynttilä)

-Suruliputus

-Perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluttua kuolemasta

 

 

Tuhat vuotta on sinulle

kuin yksi päivä,

kuin eilinen päivä,

mailleen mennyt,

kuin öinen vartiohetki.

me katoamme kuin uni

aamun tullen,

kuin ruoho,

joka hetken kukoistaa.

Ps.90:4-6

 


 

 

 

Siunausajan ja muistotilaisuuspaikan varaaminen, sekä hautapaikka

Hautajaisten järjestely aloitetaan ottamalla yhteyttä oman seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Tällöin sovitaan siunausajasta ja -paikasta, siunaavasta papista, kanttorista ja hautapaikasta. Virastolta saa halutessaan tietoa lähialueen muistotilaisuuspaikoista sekä pitopalveluyrityksistä, jotka ovat antaneet meille tietonsa. Myös seurakunnalta voi varata muistotilaisuuspaikan.

Siunaava pappi ottaa hyvissä ajoin ennen siunausta yhteyttä omaisiin ja sopii keskusteluajankohdan. Keskustelu voidaan käydä joko omaisten kotona tai kirkkoherranvirastolla.

Hautajaiset ovat tärkeä osa surutyötä. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus antavat omaisille tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Usein vainajasta puhuminen ja yhdessä muisteleminen lohduttavat surussa. Hautajaisiin kuuluu myös kiitollisuus yhteisestä ajasta ja elämän lahjasta

Hautajaisissa omaiset ja muut läheiset rukoilevat ja saattavat vainajan viimeiselle matkalleen lohduttavien Raamatun ja virsien sanoin. Yhteisessä rukouksessa voidaan pyytää myös voimaa kaipaukseen ja suruun sekä elämän rajallisuuden aiheuttamiin tunteisiin, ahdistukseen ja pelkoihin.

 

Herra, sinun armosi

pysyy iankaikkisesti.

Ps. 138:8

 

 

 

Hautaustoimistossa asiointi:

-Hautaustoimiston kanssa sovitaan mm. arkku/uurna, kukat ja kuljetukset. Vaikka yksityiset hautaustoimistot palvelevat nykyään lähes kaikissa hautaukseen liittyvissä järjestelyissä, omaiset voivat hoitaa asioita myös itse.
 

Hautauslupa:

 Lääkäri  allekirjoittaa hautausluvan, jonka hän luovuttaa hautausta hoitavalle henkilölle. Lupa toimitetaan seurakuntaan.  Mikäli vainaja on toiselta paikkakunnalta, lupa hautaamiseen annetaan mukaan vainajan siirtyessä Muurameen.

 

 

Muistotilaisuus:

Muistotilaisuus voidaan järjestää kotona, seurakunnan tiloissa tai muussa soveltuvassa tilassa Muistotilaisuudessa tarjotaan yleensä ruoka/kahvit, esitetään musiikkia, lauletaan virsiä ja pidetään muistopuheita, sekä luetaan adressit. Pappi ja kanttori osallistuvat lähtökohtaisesti muistotilaisuuteen omaisten toivomuksesta.

Jos muistotilaisuus järjestetään seurakunnan tiloissa, ne varataan kirkkoherranvirastosta.

 

Siunauskeskustelu:

Ennen siunausta käydään papin kanssa siunauskeskustelu, jossa sovitaan mm.  toimituksen yksityiskohdat, virret ja kukkien laskeminen. Omaiset voivat myös muistella vainajaa sekä yhteisiä kokemuksia, ja käydä läpi hänen elämänkaartaan.

Vainajasta puhuminen auttaa surussa ja pappi on sielunhoitajana sidottu vaitioloon.

 

Kuolinilmoitus:

Kuolinilmoitus on vapaaehtoinen, vakiintunut tapa. Ilmoituksessa voidaan kutsua myös hautajaisiin, jolloin siihen liitetään tieto siunauksen ajasta ja paikasta. Kuolinilmoituksen voi julkaista myös siunauksen jälkeen, jolloin sen loppuun voidaan liittää kiitos osanotosta omaisten suruun.

 

 

Sanomakellot:

Sanomakellojen alkuperäinen tarkoitus on ollut kertoa seurakunnan jäsenen kuolemasta muille seurakuntalaisille. Muuramen seurakunnassa kelloja soitetaan, kun vainaja tuodaan kappeliin.  Sanomakellojen soittoajasta sovitaan hautaustoimiston tai hautausmaanhoitajan kanssa.

 

Ilmoitus kirkossa:

Seurakuntalaisen kuolemasta ilmoitetaan kirkossa siunaamista seuraavassa jumalanpalveluksessa. Kuolleiden nimet julkaistaan myös kirkollisten ilmoitusten yhteydessä. Siunausajankohtaa varattaessa omaisilta tiedustellaan lupaa ilmoituksiin.

 

Hautausmaat, hautapaikat ja hautausmaksut:

Hautapaikkaan liittyvät asiat sovitaan virastossa ja hautausmaanhoitajan kanssa. Hautapaikka luovutetaan 40 vuodeksi, jonka jälkeen hautapaikan hallintaa voi jatkaa. Hautausmaksun hinta määräytyy vainajan asuinpaikkakunnan ja hautaustavan  mukaan.

Muuramen seurakunnalla on arkkuhautapaikkojen lisäksi uurnahautapaikkoja sekä tuhkan sirottelualue. Pyynnöstä vainaja voidaan haudata uskonnollisesti neutraalille tunnustuksettomalle hauta-alueelle.

 

 

Kantajat:

Arkkuhautauksessa tarvitaan kuusi kantajaa, joiden hankkiminen on omaisten tehtävä.  Suntio opastaa kantajia.

 

Kukat:

Omaiset hankkivat arkun kukkakoristeen, oman kukkalaitteen sekä hoitavat kappelin mahdollisen lisäkoristelun.

 

Musiikki:

Siunaustilaisuuden musiikista vastaa kanttori. Hautaan siunaamisella on jumalanpalveluksen luonne, joka huomioidaan musiikin valinnassa. Kirkkoherranvirastosta saa siunaustaikaa varattaessa listan yleisimmistä siunaustilaisuudessa soitettavasta musiikista. Kaikista musiikkiin liittyvistä toiveista omaisten on hyvä olla yhteydessä kanttoriin.

 

Suruliputus:

Lippu nostetaan puolisalkoon vainajan kotona tai taloyhtiössä kuolinpäivänä, tai kun tieto kuolemasta on tullut. Hautajaispäivänä liputetaan sekä vainajan kotona, että muistotilaisuuspaikassa. Siunaustilaisuuden ajan lippu on puolisalossa, ja siunaustilaisuuden jälkeen se nostetaan ylös. Myös vainajan syntymäkodissa ja työpaikalla voidaan suruliputtaa.

 

Tuhkaus:

Vainajan tuhka voidaan laskea uurnassa hautausmaan arkkupaikalle tai uurna-alueelle. Tuhka voidaan myös sirotella hautausmaan sirottelualueelle. Jos tuhka halutaan sijoittaa toisen omistamalle maa-alueelle, tarvitaan siihen maanomistajan lupa.

.

 
 

Hautamuistomerkit ja hautojen hoito:

Haudoille asetetaan siunaamisen jälkeen seurakunnan puolesta valkoinen puuristi, jossa on vainajan nimi. Pysyvän muistomerkin hankkimisessa ei tarvitse kiirehtiä. Hautajaisten yhteydessä annetaan hautakirja, hautaustoimen ohjesääntö, muistomerkkiohjesääntö ja hautapaikanhaltijalomake.

Omaiset voivat halutessaan sopia haudanhoidosta seurakunnan kanssa ja tehdä haudanhoitosopimuksen. Sopimuksesta ja hinnoista saa lisätietoa internet-sivuilta sekä kirkkoherranvirastosta.

 

 

 

Hautajaisten jälkeen

Seurakunta tahtoo tukea omaisia myös hautajaisten jälkeen. Papit  ovat tavattavissa keskustelua varten, ja mikäli tarvitset muuta tukea, voit ottaa yhteyttä diakoneihin. Myös muu henkilökunta opastaa ja neuvoo.

Pyhäinpäivänä luetaan vuoden aikana haudattujen nimet. Muuramen hautausmaalle haudattujen nimet luetaan pyhäinpäivän iltana kirkossa järjestettävässä tilaisuudessa.

 

Jumala on suurempi

kuin meidän sydämemme

ja tietää kaikki.

1 Joh. 3:20

 

 

Sururyhmästä vertaistukea:

Läheisen kuoleman kivusta voi selvitä ajan kanssa, surua jakaen. Muuramen seurakunnassa toimii sururyhmiä. Sururyhmä on läheisensä menettäneille tarkoitettu tukiryhmä, joka kokoontuu n. 5-8 kertaa.

Sururyhmät ovat vertaisryhmiä, joiden peruspilareina ovat luottamuksellisuus, omavastuisuus ja vapaaehtoisuus. Osallistuminen ei edellytä kirkkoon kuulumista tai seurakunta-aktiivisuutta.

 

Hän pyyhkii

heidän silmistään

joka ainoan kyyneleen.

Kuolemaa ei enää ole,

ei murhetta, valitusta

eikä vaivaa.

Ilm. 21:4

 

Palveleva Puhelin kuuntelee

Kirkon ylläpitämä Palveleva puhelin tarjoaa mahdollisuuden purkaa mieltä painavia asioita puhelimitse. Palvelevan puhelimen numero on kaikkialla Suomessa

  • 0400 22 11 80 suomenkielisille ja
  • 0400 22 11 90 ruotsinkielisille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vihreä, sammalen peittämä metsä, jonka puiden takaa näkyy auringon säteitä