Vastaanotolle voit tulla, jos tarvitset hengellistä, henkistä tai aineellista apua.

Sinua autetaan kuunnellen, keskustellen ja kartoittaen elämäntilannettasi. 

Tarvittaessa teemme yhteistyötä myös muiden auttajatahojen kanssa. 

Diakoniatyöntekijän vastaanotolle varataan aika etukäteen: 

Päivi Honkonen 050 5943 225 

Hanna Forsman 050 5943 226

Diakoniatoimisto sijaitsee osoitteessa Jaakkolantie 2 (kirkkoherranvirasto).